Picture/Ref.DescriptionApplication
Brake Master Cylinder:47201-87517
47201-87517

Brake Master Cylinder

Diameter : 19.1 mm

PIAGGIO PORTER Platform/Chassis
PIAGGIO PORTER Box
DAIHATSU HIJET Pickup (_U60)
DAIHATSU HIJET Box (S85)
DAIHATSU HIJET Bus (S85)
More...
Brake Master Cylinder:2495205
2495205
PIAGGIO APE TM Platform/Chassis
PIAGGIO APE TM Box
For use:
PIAGGIO